Informace o podmínečném přijetí

1. 6. 2020 12:00

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium na Cyrilometodějské teologické fakultě!

Podle zákona 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, dochází v letošním akademickém roce k zavedení tzv. podmínečného přijetí. Uchazečům, kterým byla odpuštěna přijímací zkouška, byl do e-přihlášky vložen kód 13 - podmínečné přijetí ke studiu. Rozhodnutí o podmínečném přijetí bude rozesláno doporučeně poštou po 10. 6. 2020. Podmínečné přijetí se změní na řádné po dodání dokladů o předchozím vzdělání.

vedení CMTF

Zrušení přijímacích zkoušek u vybraných studijních programů

13. 5. 2020 16:00, aktualizováno 25. 5. 2020 16:00

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium na Cyrilometodějské teologické fakultě!

Vzhledem k současné situaci dochází ke změně v příjímacích zkouškách na CMTF.

Programy, u nichž se ruší všechny části přijímací zkoušky:

 • Bakalářské studium
  • Teologická studia – přijímací zkouška zrušena na CMTF UP, přijímací zkouška na FF UP probíhá dle pokynů této fakulty Bakalářské studium
  • Teologické nauky
  • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
  • Sociální práce (prezenční i kombinovaná forma)
 • Navazující studium
  • Teologická studia – přijímací zkouška zrušena na CMTF UP, přijímací zkouška na FF UP probíhá dle pokynů této fakulty
  • Učitelství náboženství pro základní školy
  • Sociální práce (prezenční i kombinovaná forma)
 • Magisterské studium
  • Katolická teologie
  • Théologie catholique

Uchazeči výše uvedených studijních programů, kteří v řádném termínu podali elektronickou přihlášku ke studiu, uhradili poplatek za přijímací řízení a splnili všechny podmínky pro přijetí do studijního programu budou ke studiu přijati bez přijímací zkoušky. Tato skutečnost jim bude oznámena rozhodnutím děkana písemně, nebo prostřednictvím e-přihlášky v záložce Dokumenty, pokud si tuto formu doručení zvolili. Ostatní podmínky přijímacího řízení zůstávají v platnosti.

vedení CMTF

Aktuální informace o změnách v harmonogramu přijímacího řízení

6. 4. 2020 12:00

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium na Cyrilometodějské teologické fakultě!

Vzhledem k současné situaci, kdy platí vládou České republiky nařízená omezení, řeší i naše fakulta, jak postupovat v případě, že nebude možné přijímací zkoušky uskutečnit podle harmonogramu přijímacího řízení a za podmínek, které byly pro přijímací řízení vyhlášeny.

K dnešnímu dni nepředpokládáme posun v době konání přijímacích zkoušek, které proběhnou v původních termínech 12. - 20. 6. 2020.

Výjimku tvoří studijní programy, které fakulta realizuje ve spolupráci s VOŠ Caritas. U bakalářských programů Sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce v prezenční i kombinované formě studia dojde k posunu původně plánovaného termínu a to na 15. - 17. 6. 2020.

Pozvánku k přijímací zkoušce s přesným termínem konání obdržíte 28 dnů před jejím konáním prostřednictvím aplikace e-přihlášky.

Vedení fakulty rovněž zvažuje prominutí přijímací zkoušky u vybraných programů. Těm uchazečům a uchazečkám, kterým bude přijímací zkouška prominuta, bude tato skutečnost oznámena v podobě rozhodnutí děkana.

vedení CMTF