Dnešní program

Pátek 08. 12. 2023

Hlavní budova - Univerzitní 22

Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce
U02 08:00 14:45 Pop. hud. jako prostř. kom. v soc. p. 1
KKS/PPPH1 - Seminář
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
U02 08:00 14:45 Pop. hudba jako prostředek soc. kom. I
KKS/PSPH1 - Seminář
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
U03 08:00 14:45 Spec. metody a techniky v pr. s rodinami
KKS/KSMTR - Přednáška
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.
U11 08:00 10:30 Vých. ve vol. čase PP - praxe 1A
KKV/PPPS1 - Seminář
Mgr. et Mgr. Bianka Hudcová, Ph.D.
KCD 08:50 10:30 Nauka o Božím zjev. a fund. christologie
KST/PTNBZ - Seminář - 1. a 2. ročník
Josef Mikulášek, Ph.D.
U04 08:50 10:30 Sakramentologie
KST/PTSLG - Přednáška - 3. a 4. ročník
doc. Robert Svatoň, Th.D.
U08 08:50 15:45 A - Dějiny a střety kultur
KMS/PEDSK - Cvičení - Audiovizuální cvičení
Mgr. Veronika Müllerová, Mgr. Jana Strýčková
KSV 09:45 11:15 Příprava na manželství
KSV/PTPMA - Seminář
ThLic. Karel Skočovský, Ph.D.
U09 10:35 13:05 Patrologie 1
KFK/PTPT1 - Přednáška - 1. a 2. ročník
doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D.
U08 17:35 20:05 Teorie kultury
KMS/KETEK - Seminář
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Budova Na Hradě 5

Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce
UH3 08:00 14:45 Základy romistiky
KKV/PPZRM - Seminář
Mgr. Marta Doubravová
UH8 08:00 14:45 Muzikoterapie pro sociální pedagogy
KKV/PPMUT - Cvičení
Mgr. Lenka Růžičková
UH8 08:00 14:45 Muzikoterapie
KKV/PSMUT - Cvičení
Mgr. Lenka Růžičková
UH9 08:00 15:45 Dramatika pro sociální pedagogy
KKV/PPDSP - Cvičení
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.
UH1 08:50 12:15 Ateliér grafiky
KMS/PEAGR - Cvičení - 1. skupina, začátečníci
Mgr. Veronika Müllerová, MgA. Dita Krouželová
UH1 08:50 12:15 Ateliér grafiky
KMS/PEAGR - Cvičení - 2. skupina, pokročilí
Mgr. Veronika Müllerová, MgA. Dita Krouželová
UH2 08:50 15:45 A - Dějiny a střety kultur
KMS/PEDSK - Cvičení - Webová cvičení
Marcel Janík
UH2 08:50 15:45 Tem. blok podle indiv. stud. plánu
KMS/PEIND - Cvičení - Webová cvičení
Marcel Janík
UH7 08:50 15:45 Právo pro sociální pedagogy
KKV/PPPPG - Seminář
Mgr. Lucie Šallé
UH5 09:45 13:55 Metodika zájm. čin. - přírodov. oblast
KKV/PPMPO - Seminář
Bc. et Bc. Anežka Plintovičová
UH1 13:10 14:45 Ateliér grafiky
KMS/PEAGR - Cvičení - 1. skupina, začátečníci
Mgr. Veronika Müllerová, MgA. Dita Krouželová
UH1 15:00 16:35 Ateliér grafiky
KMS/PEAGR - Cvičení - 2. skupina, pokročilí
Mgr. Veronika Müllerová, MgA. Dita Krouželová

Aktuální sdělení