Dnešní program

Úterý 26. 10. 2021

Hlavní budova - Univerzitní 22

Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce
KBV 08:00 09:35 Lukášovo evangelium
KBV/PTLUE - Seminář
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KBV 08:00 09:35 Lukášovo evangelium
KBV/LE - Seminář
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KCD 08:00 09:35 Vybrané otázky filosofické etiky
KFK/PTFET - Seminář
Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.
KFK 08:00 09:35 Religionistika
KMS/PTREL - Přednáška
doc. Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
KBV 09:45 10:30 Biblická teologie 1
KBV/BT1 - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KFK 09:45 11:20 Úvod do filosofie
KFK/PTUFI - Přednáška
Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.
U03 09:45 10:30 Kulturní dějiny Evropy
KCD/PPKDE - Přednáška
Mgr. Vít Hlinka, Th.D.
U04 09:45 12:15 Dějiny filosofie 1
KFK/PTDF1 - Přednáška
Mgr. Lukáš Kotala, Ph.D.
U04 09:45 12:15 Dějiny filosofie 1
KFK/PTDI1 - Přednáška
Mgr. Lukáš Kotala, Ph.D.
U08 09:45 11:20 Pedagogická diagnostika
KKV/PPPDG - Seminář
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.
U09 09:45 11:20 B - Svět. náboženství a soud. spirit.
KMS/PESNA - Přednáška
doc. Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
KBV 10:35 12:15 Úvod do Nového zákona 1
KBV/UNZ1 - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KBV 10:35 12:15 Nový zákon 1
KBV/NZ1 - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KBV 10:35 12:15 Úvod do Nového zákona 1
KBV/PTUN1 - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
U03 10:35 11:20 Kulturní dějiny Evropy
KCD/PPKDE - Seminář
Mgr. Vít Hlinka, Th.D.
U08 11:30 12:15 Pedagogická diagnostika
KKV/PPPDG - Přednáška
Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.
KBV 12:20 14:45 General and Special Introduction NT (1)
KBV/GINT1 - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KCD 12:20 13:05 Církevní dějepisectví a metodologie
KMS/PTCDM - Přednáška
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
U08 12:20 13:55 Sociální politika I
KKS/PSSP1 - Seminář
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
KCD 14:00 15:45 Církevní dějiny raného novověku
KMS/PTCDN - Přednáška
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
KCD 14:00 15:45 Círk. dějiny raného novověku
KMS/CD03 - Přednáška
Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.
U03 14:00 15:45 Latina 1
KBV/PTLT1 - Cvičení
Mgr. Veronika Černušková, Ph.D.
U04 14:00 15:45 Seminář manželského práva procesního
KCP/SMPP - Seminář
Dr. Libor Botek, Th.D.
KSV 14:30 15:40 Angličtina pro akademiky, B1
- Jednorázová akce
KBV 15:00 15:45 General and Special Introduction NT (1)
KBV/GINT1 - Cvičení
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
U08 15:00 15:45 Volný čas a média
KKV/PPVCM - Přednáška - Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
KBV 15:50 16:35 Nový zákon 1
KBV/NZ1 - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KBV 15:50 16:35 Úvod do Nového zákona 1
KBV/PTUN1 - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KBV 15:50 16:35 Úvod do Nového zákona 1
KBV/UNZ1 - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
KFK 15:50 17:30 Úvod do křesťanské spirituality
KSV/PTUKS - Přednáška
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
U04 15:50 17:30 Liturgie po II. VK
KLP/LPDK - Seminář
doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.
U08 15:50 16:35 Volný čas a média
KKV/PPVCM - Seminář - Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
KBV 16:45 18:20 The Gospel of Luke
KBV/ITGOL - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
U02 16:45 18:20 Sborový zpěv
KLP/PPSBZ - Cvičení
Mgr. Jan Kupka
U11 16:45 18:20 Historie sociální práce
KKS/PSHSR - Seminář
Mgr. Jakub Doležel, Th.D.
U11 16:45 18:20 Historie sociální práce
KKS/KSHSR - Seminář - Hybridní výuka
Mgr. Jakub Doležel, Th.D.
AUL 17:35 18:20 Ikonografická zabarvení v duch. živ. I
KSV/TBIZ1 - Přednáška
Luisa Karczubová, Th.D.
U08 17:35 19:15 Katechetika
KKV/K - Přednáška
doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
AUL 18:30 19:15 Proroci Starého a Nového zákona I
KSV/PSNZ1 - Přednáška
doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
AUL 19:20 20:05 Spiritualita křesťanského Východu V.
KSV/SKV5 - Přednáška
prof. Pavel Ambros, Th.D.

Budova Na Hradě 5

Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce
UH2 08:00 11:20 Ateliér grafiky
KMS/PEAGR - Cvičení - 1. skupina
Mgr. Veronika Müllerová, MgA. Dita Krouželová
UH3 08:00 09:35 Cizí jazyk 1
KMS/PPCK1 - Cvičení - Italština
Mgr. Martina Pračkeová
UH4 08:00 09:35 Inkluzivní výcvik 2
KKS/PPIV2 - Seminář
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
UH5 08:00 09:35 Cizí jazyk 1
KMS/PPCK1 - Cvičení - Angličtina, 1. skupina
Mgr. Zuzana Raková
UH9 08:00 09:35 I cesta je cílem
KKV/ICC - Seminář
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
UH1 08:50 12:15 Sociální inkluze
KKS/PSSIN - Seminář
Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D.
UH7 08:50 09:35 Proped. sem. se zam. na výzkum ve VČ
KKV/PPPSV - Seminář
doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
UH3 09:45 10:30 Policy advocacy v sociální práci I.
KKS/PSAD1 - Přednáška
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
UH4 09:45 11:20 Sociální práce jako věda a profese
KKS/PSSVP - Přednáška
Mgr. Jakub Doležel, Th.D.
UH5 09:45 11:15 CŽV_Mgr. Zuzana Raková_angličtina
- Jednorázová akce
UH7 09:45 11:20 Quest for Good in European Culture
KST/QGEC - Seminář
ThLic. Jan Czudek, Th.D., doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
UH8 09:45 10:30 Integrativní a inkluzivní pedagogika
KKV/PPIIP - Přednáška
doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
UH3 10:35 11:20 Policy advocacy v sociální práci I.
KKS/PSAD1 - Seminář
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
UH6 10:35 12:15 Trestní a procesní právo
KCP/TPP - Přednáška
Dr. Libor Botek, Th.D.
UH8 10:35 11:20 Integrativní a inkluzivní pedagogika
KKV/PPIIP - Seminář
doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
UH3 11:30 12:15 Policy and social work with immigrants
KKS/PSPSI - Přednáška
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
UH4 11:30 12:15 Sociální práce jako věda a profese
KKS/PSSVP - Seminář
Mgr. Jakub Doležel, Th.D.
UH8 11:30 12:15 Etická výchova pro sociální pedagogy
KKV/PPESP - Přednáška
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD., PhDr. Ing. Ludmila Siarda Trochtová
UH2 12:20 15:45 Ateliér grafiky
KMS/PEAGR - Cvičení - 2. skupina
Mgr. Veronika Müllerová, MgA. Dita Krouželová
UH3 12:20 13:05 Policy and social work with immigrants
KKS/PSPSI - Seminář
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
UH6 12:20 13:05 Trestní a procesní právo
KCP/TPP - Cvičení
Dr. Libor Botek, Th.D.
UH8 12:20 13:05 Úvod do studia sociální pedagogiky
KKV/PPUSP - Seminář - PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
UH1 13:10 14:45 Základy andragogiky
KKV/PPZAN - Seminář
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
UH3 13:10 14:45 Alternativní školské systémy
KKV/PPASK - Seminář
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
UH4 13:10 13:55 Dobrovolnictví v sociální práci
KKS/PSDSP - Přednáška
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
UH5 13:10 15:45 Kazuistický seminář k vývoj. psychologii
KKV/PTKSP - Seminář
doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
UH7 13:10 14:45 Lettura di testi teologici
KMS/PTLDT - Cvičení
Mgr. Martina Pračkeová
UH9 13:10 14:45 Cizí jazyk - zákl. komunikace a četba I
KMS/PSCZ1 - Cvičení - Italština
Mgr. Martina Pračkeová
UH4 14:00 14:45 Dobrovolnictví v sociální práci
KKS/PSDSP - Cvičení
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
UH6 14:00 15:00 Global problems and i. s. policy
KKS/GPISP - Přednáška
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
UH7 15:00 16:35 Metodika zájm. čin. - humanitní oblast
KKV/PPMHO - Seminář
PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
UH6 15:01 16:00 Global problems and i. s. policy
KKS/GPISP - Seminář
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
UH1 15:50 17:30 Obecná etika
KFK/PEOET - Seminář
doc. Martin Cajthaml, Ph.D.

Aktuální sdělení