Dnešní program

Úterý 13. 4. 2021

Hlavní budova - Univerzitní 22

Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce
KFK 09:45 12:15 Exegeze novozákonních listů
KBV - Přednáška
prof. Ladislav Tichý, Th.D.
KCD 08:00 09:35 Religious Studies
KMS - Přednáška
doc. Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
KBV 08:00 09:35 Řečtina 2
KBV - Cvičení
doc. Mgr. Jana Plátová, Ph.D.
KSV 08:00 08:45 Biblická teologie 2
KBV - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
U11 08:00 08:45 Základy speciální pedagogiky
KKV - Přednáška
doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
U09 13:10 14:45 The Gospel of Luke
KBV - Přednáška - Automaticky vygenerovaná apost. akce
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
U04 09:45 12:15 Úvod do Nového zákona 2
KBV - Přednáška
doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
U03 09:45 11:20 Teorie poznání
KFK - Přednáška
Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
AUL 17:35 18:20 Duch. život a symboly křesť. spirit. II
KSV - Přednáška
Luisa Karczubová, Th.D.

Budova Na Hradě 5

Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce
UH9 09:45 11:20 Cizí jazyk 2
KMS - Cvičení - Anglický jazyk
Mgr. Zuzana Raková
UH7 14:00 15:45 Křesťan v současném světě
KSV - Přednáška
Mgr. Marta Cincialová, Th.D.
UH8 08:00 09:35 Základy kvantitativně orient. výzkumu
KMS - Přednáška
PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
UH6 16:45 18:20 Právo svátostí a svátostin
KCP - Přednáška
doc. lic. Damián Němec, dr, Jiří Zámečník
UH5 09:45 10:30 Selected problems of int. migration
KKS - Přednáška - Automaticky vygenerovaná apost. akce
Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.
UH4 08:00 09:35 Sociální práce s rodinou
KKS - Přednáška
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
UH3 08:00 09:35 Ježíšova blahoslavenství jako inspirace
KKV - Seminář
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
UH1 12:20 13:05 Sociologie
KFK - Přednáška - Vyučující petr.hlavka01@upol.cz
Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Aktuální sdělení