Dnešní program

Pondělí 22. 4. 2024

Hlavní budova - Univerzitní 22

Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce
AUL 08:00 23:00 Academia Film Olomouc
- Komerční jednorázová akce
ROT 08:00 23:00 Academia Film Olomouc
- Komerční jednorázová akce
KBV 08:50 10:30 Řečtina 4
KBV/PTRE4 - Cvičení
doc. Mgr. Jana Plátová, Ph.D.
U09 08:50 11:20 Církevní dějiny středověku
KCD/PTDST - Přednáška
Mgr. Vít Hlinka, Th.D.
U08 09:45 11:20 Masová komunikace I
KMS/PEMK1 - Přednáška
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.
U11 09:45 10:30 Management a řízení volnočas. aktivit
KKS/PPMVC - Přednáška
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
U04 09:50 11:20 Křesťanské základy sociální práce V.
KKS/PSKP5 - Přednáška
ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.
KCD 10:35 12:15 Církevní dějiny 19. a 20. století
KCD/PTCDE - Přednáška
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
U11 10:35 11:20 Management a řízení volnočas. aktivit
KKS/PPMVC - Seminář
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
U08 11:30 12:15 Masová komunikace I
KMS/PEMK1 - Seminář
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.
U11 11:30 12:15 Hodnoty a vých. v kont. sociální ped.
KKV/PPHAV - Přednáška
Mgr. Marcela Roubalová, PhD.
U11 12:20 13:05 Hodnoty a vých. v kont. sociální ped.
KKV/PPHAV - Seminář
Mgr. Marcela Roubalová, PhD.
KCD 13:10 13:55 Velké papežské schisma 1378-1417
KCD/VPS - Přednáška
Mgr. Vít Hlinka, Th.D.
U09 13:10 14:45 Základy křesťanství
KMS/PPZKR - Přednáška
ThLic. Michal Štverák
KCD 14:00 14:45 Velké papežské schisma 1378-1417
KCD/VPS - Cvičení
Mgr. Vít Hlinka, Th.D.
U11 14:00 14:45 Pedagogika volného času
KKS/PPPVC - Seminář - Skupina 1
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
KCD 15:00 16:35 Liturgické reálie v dějinách záp. církve
KCD/LRDZ - Přednáška
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
U08 15:00 15:45 Sociální a rodinná psychologie
ISZ/PTSRP - Přednáška
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
U08 15:00 15:45 Sociální a rodinná psychologie
ISZ/PSSRP - Přednáška
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
U08 15:00 15:45 Sociální psychologie
ISZ/PESOP - Přednáška
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
U08 15:00 15:45 Sociální a rodinná psychologie
ISZ/PPSRP - Přednáška
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
U11 15:00 15:45 Pedagogika volného času
KKS/PPPVC - Přednáška
Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.
U08 15:50 16:35 Sociální a rodinná psychologie
ISZ/PTSRP - Seminář
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
U08 15:50 16:35 Sociální a rodinná psychologie
ISZ/PSSRP - Seminář
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
U08 15:50 16:35 Sociální psychologie
ISZ/PESOP - Seminář
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
U08 15:50 16:35 Sociální a rodinná psychologie
ISZ/PPSRP - Seminář
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
U11 15:50 16:35 Pedagogika volného času
KKS/PPPVC - Seminář - Skupina 2
Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D.
U02 16:45 17:30 Liturgická hudba a zpěv 2 (laici)
KST/PTLH2 - Cvičení
Mgr. Jan Kupka

Budova Na Hradě 5

Učebna / Místnost Čas od Čas do Předmět / akce
UH5 08:00 09:35 Cizí jazyk 2 (navazující)
KKV/PPCJ2 - Cvičení - Angličtina, 1. skupina
Mgr. Zuzana Raková
UH1 08:50 10:30 Teorie a metody sociální práce
KKS/PSTMT - Seminář
PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
UH4 08:50 10:30 Personální management
KKS/PSPEM - Přednáška
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
UH7 08:50 10:30 Právo svátostí a svátostin
KCP/PTPSS - Přednáška
prof. Damián Němec, dr, ICLic. Mgr. Jiří Zámečník
UH5 09:45 11:20 Angličtina - Raková
- Jednorázová akce
UH1 10:35 11:20 Základy kvalitativně orient. výzkumu
KKS/PSZKV - Přednáška
PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
UH4 10:35 12:15 Personální management
KKS/PSPEM - Cvičení
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
UH7 10:35 11:20 Eklesiologie
KST/PTELG - Přednáška - 3. a 4. ročník
doc. Robert Svatoň, Th.D.
UH1 11:30 13:05 Základy kvalitativně orient. výzkumu
KKS/PSZKV - Seminář
PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
UH7 11:30 12:15 Eklesiologie
KST/PTELG - Seminář - 3. a 4. ročník
doc. Robert Svatoň, Th.D.
UH4 12:20 13:55 Participativní akční výzkum 1
KKS/PPAV1 - Seminář
Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
UH5 13:10 14:45 Cizí jazyk - odborná terminologie a kom.
KKV/PSOTK - Cvičení
Mgr. Zuzana Raková
UH7 13:10 14:45 Křesťan v současném světě
KSV/PPKSS - Přednáška
Mgr. Marta Cincialová, Th.D.
UH8 13:10 13:55 Katecheze dětí
KKV/PPKTD - Přednáška
Mgr. Marcela Roubalová, PhD.
UH4 14:00 15:45 Politika sociálních služeb
KKS/PSPOS - Přednáška
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
UH8 14:00 14:45 Katecheze dětí
KKV/PPKTD - Seminář
Mgr. Marcela Roubalová, PhD.
UH3 15:00 15:45 Spiritual Sensitivity in the Social Work
KKS/ISSPS - Přednáška
Mgr. Jakub Doležel, Th.D.
UH7 15:00 16:00 KKV/PSSOP
KKV/PSSOP - Zkouška
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
UH8 15:00 15:45 Souvislá pedag. praxe a její reflexe 1
KKV/PTPR1 - Cvičení
Mgr. Marcela Roubalová, PhD.
UH3 15:46 16:30 Spiritual Sensitivity in the Social Work
KKS/ISSPS - Cvičení
Mgr. Jakub Doležel, Th.D.
UH8 15:50 16:35 Souvislá pedag. praxe a její reflexe 2
KKV/PTPR2 - Cvičení
Mgr. Marcela Roubalová, PhD.
UH9 16:30 17:15 Social work in multi-cultural
KKS/SMMS - Seminář
Mgr. Jakub Doležel, Th.D.
UH7 16:45 18:20 Multicultural Education
KKV/PPMCE - Seminář
Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.
UH9 17:16 18:00 Social work in multi-cultural
KKS/SMMS - Přednáška
Mgr. Jakub Doležel, Th.D.

Aktuální sdělení