Odevzdávání kvalifikačních prací k jarnímu termínu obhajob

17. 3. 2021 15:00

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem ke stávající situaci nadále platí na CMTF výjimka z odevzdávání tištěných verzí kvalifikačních prací. Práce tedy stačí odevzdat pouze elektronicky v systému IS STAG. Tištěné a svázané verze dodají studenti/absolventi do 120 dnů od data obhajoby práce na sekretariát katedry, kde proběhla obhajoba.
Plánovaný termín odevzdání elektronické verze práce k jarnímu (květen/červen) termínu obhajob do IS STAG zůstává zachován podle platného harmonogramu, t.j. do 15. 4. 2021.
Důležité upozornění: Žádáme absolventy, kteří odevzdávají elektronicky do IS STAG svou kvalifikační práci, aby současně s odevzdáním zaslali (stačí emailem) na sekretariát katedry Údaje o kvalifikační práci vygenerované z IS STAG.

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání

Vstup na fakultu od 17. 3. 2021

14. 3. 2021 20:00

Vážené kolegyně a kolegové,

vážené studentky a studenti,

vzhledem ke zpřísnění epidemických opatření si Vás dovolujeme informovat o aktuální situaci ve výuce na CMTF a změnách v pravidlech pro vstup do fakultních prostor pro zaměstnance a studenty.
S účinností od 17. 3. 2021 jsou všichni zaměstnanci fakulty, kteří chtějí docházet pracovat do budov fakulty, povinni mít platný test na koronavirus ne starší než sedm dní.
Povinnost platného testu se nevztahuje na ty zaměstnance, kteří
  1. prodělali onemocnění covid-19 a od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, přičemž jsou schopni toto doložit laboratorním potvrzením;
  2. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti covidu-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů, a zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.
Není povinnost test podstoupit na testovacím pracovišti (pro CMTF je to budova rektorátu), nicméně je nutné test podstoupit na kterémkoliv jiném testovacím COVID místě a zaměstnavateli (pí Simoně Daňkové prostřednictvím vedoucího příslušného pracoviště) tento test/resp. výsledek předložit, a to nejpozději do 16. 3. a následně každý týden nejpozději do sedmého dne od data posledního testu. Při využití tzv. samotestů je pro vstup na pracoviště nezbytné potvrzení lékaře o negativním výsledku takového testu.
Studenty žádáme o omezení pobytu na fakultě včetně konzultací a zkoušek po celou dobu platnosti zpřísněných opatření. Studenty, kteří mají konzultace nebo zkoušky již domluveny, žádáme o kontaktování vyučujících a domluvení jiné formy kontaktu.

Prosíme všechny zaměstnance i studenty o bezpodmínečné dodržování všech nařízených opatření.

Marta Lucie Cincialová, proděkanka pro organizaci

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání

Informace k výuce v letním semestru 2020/2021 v souvislosti se zpřísňováním opatření proti šíření koronaviru

1. 3. 2021 15:00

Vážené kolegyně a kolegové,

vážené studentky a studenti,

vzhledem k novým epidemickým opatřením si Vás dovoluji informovat o aktuální situaci ve výuce na CMTF.
Výuka v letním semestru pokračuje až do odvolání v online režimu. Stále platí možnost osobní návštěvy fakulty za účelem konzultací nebo zkoušek, pokud vyučující tento způsob setkání umožní nebo vyžaduje, ale podle nařízení vlády č. 200 ze dne 26. února 2021 platí zpřísněná hygienická opatření, která se dotýkají rovněž možnosti cestování na fakultu (zaměstnanců i studentů).
V souvislosti se zpřísňováním opatření apeluje vedení fakulty na zaměstnance i studenty, aby v maximální míře omezili svou přítomnost na fakultě. Rektor UP navíc s ohledem na aktuální epidemickou situaci žádá o maximální možné využívání online formy zkoušení.
Od pondělí 1. března do neděle 21. března platí nová protiepidemická opatření omezující pohyb osob mezi okresy ČR. Na cesty do práce či za studiem se nicméně vztahují výjimky.
V případě vaší cesty do zaměstnání či na konzultace/praxi/zkoušky z jiného než olomouckého okresu byste u sebe měli mít připraven potvrzující formulář pro případnou kontrolu policií ČR. Doporučujeme mít při sobě i zaměstnaneckou kartu, kartu studenta či ISIC, který by pro účel kontroly měl také posloužit.
Formulář pro cestování mimo okres (studenti) je dostupný ke stažení zde (PDF, docx)
Potvrzení zaměstnavatele je dostupné ke stažení zde (PDF, docx)

Přeji nám všem, abychom tuto obtížnou dobu přestáli ve zdraví.

Jiří Pospíšil, proděkan pro studium a další vzdělávání