Provoz hlavní budovy fakulty od 6. 4. do 17. 4. 2020

3. 4. 2020 20:00

Pro vyřízení nezbytných záležitostí zaměstnanců bude hlavní budova fakulty (Univerzitní 22) v týdnech od 6. 3. 2020 do 17. 4. 2020 mimořádně otevřena v těchto termínech

 • pondělí 6. 4. 2020 od 7.00 do 14.30
 • středa 8. 4. 2020 od 7.00 do 14.30
 • středa 15. 4. 2020 od 7.00 do 14.30
 • pátek 17. 4. 2020 od 7.00 do 14.30

Budova Na Hradě je zavřená s možností přístupu přes zaměstnanecké karty, které byly některým zájemcům dodatečně aktivovány. Pokud by tam chtěl někdo v tuto dobu docházet a neměl aktivní přístup, obracejte se prosím na tajemníka CMTF.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci!

vedení CMTF

Provoz hlavní budovy fakulty od 30. 3. do 3. 4. 2020

27. 3. 2020 11:45

Pro vyřízení nezbytných záležitostí zaměstnanců bude hlavní budova fakulty (Univerzitní 22) v týdnu od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 mimořádně otevřena v těchto termínech

 • pondělí 30. 3. 2020 od 7.00 do 14.30
 • středa 1. 4. 2020 od 7.00 do 14.30
 • pátek 3. 4. 2020 od 7.00 do 14.30

Budova Na Hradě je zavřená s možností přístupu přes zaměstnanecké karty, které byly některým zájemcům dodatečně aktivovány. Pokud by tam chtěl někdo v tuto dobu docházet a neměl aktivní přístup, obracejte se prosím na tajemníka CMTF.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci!

vedení CMTF

Změny v harmonogramu akademického roku v důsledku opatření vlády ČR v souvislosti s výskytem koronaviru

24. 3. 2020 20:00, aktualizováno 27. 3. 2020 11:45

Vážené studentky a studenti,

vzhledem k současné situaci, omezení prezenční výuky a s ohledem na pravděpodobné prodlužování krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru, přistoupila také naše fakulta ke změně harmonogramu akademického roku a k posunu některých významných termínů:

Termín odevzdání kvalifikačních prací k původnímu květnovému/červnovému termínu obhajob se posouvá do 15. 5. 2020.
Termín podání přihlášek ke původnímu květnovému/červnovému termínu státních závěrečných zkoušek se posouvá do 15. 5. 2020.
Vedení Univerzity Palackého stanovilo po dohodě s fakultami výjimku z odevzdávání tištěných verzí kvalifikačních prací. Tištěné a svázané verze dodají studenti/absolventi do 120 dnů od data obhajoby práce na sekretariát katedry, kde proběhla obhajoba.
Termín splnění studijních povinností pro absolventské ročníky (s výjimkou oborů s VOŠ Caritas) je nově stanoven na 6. 6. 2020.
Obhajoby kvalifikačních prací proběhnou v rozmezí od 22. 6. do 3. 7. 2020. Konkrétní termíny stanoví jednotlivé katedry.
Obhajoby prací budou moci probíhat distanční formou přes nástoje umožňující konferenční hovory (Skype, Messenger, Zoom apod.).
Termín pro odevzdání podkladů ke kvalifikačním pracem nově zadávaným v roce 2019/2020 se prodlužuje do 30. 6. 2020.
Červnové státní závěrečné zkoušky se uskuteční v rozmezí od 22. 6. do 3. 7. 2020.
Mezní termín pro splnění studijních povinností za rok 2019/2020 se posouvá na 15. 9. 2020.

U všech výše uvedených termínů může dojít k dalšímu posunu, pokud si to vyžádá aktuální situace!

vedení CMTF

Aktuální informace o změnách ve výuce v souvislosti s výskytem koronaviru

16. 3. 2020 12:25, aktualizováno 27. 3. 2020 11:45

Milí studenti,

chceme vás informovat o některých důležitých opatřeních v rámci mimořádné situace na UP. Situace k 27. 3. je následující:

 1. zítra proběhne jednání s ministrem školství ohledně prodloužení semestru do poloviny června. Doporučujeme maximálně využívat elearning a elektronickou nebo telefonickou komunikaci s vyučujícími;
 2. ohledně prodloužení zkouškového období vás budeme průběžně informovat, zatím se kloníme k variantě, že zintenzivníme zkoušky v červnu, dále se rozhodneme později;
 3. státní závěrečné zkoušky proběhnou během června, prodlužuje se mezní doba pro splnění povinností (bude upřesněno);
 4. pokud bude aktuální posunutí začátku dalšího semestru, bude to včas zveřejněno;
 5. termíny přijímacích zkoušek zůstávají zatím beze změny;
 6. forma přijímacích zkoušek se prozatím nemění;
 7. promoce pravděpodobně budou o prázdninách nebo v září;
 8. poplatky za nadstandardní dobu studia jsou pozastaveny.

Prosím, sledujte průběžně aktualizaci těchto informací.

vedení CMTF

Uzavření hlavní budovy fakulty

17. 3. 2020 10:45

V důsledku vyhlášení nouzového stavu bude uzavřena hlavní budova fakulty Univerziní 22 od středy 18. 3. 2020 do pátku 27. 3. 2020.

Pro vyřízení nezbytných záležitostí zaměstnanců bude budova mimořádně otevřena v těchto termínech

 • pondělí 23. 3. 2020 od 7.00 do 14.30
 • středa 25. 3. 2020 od 7.00 do 14.30
 • pátek 27. 3. 2020 od 7.00 do 14.30

Budova Na Hradě je zavřená s možností přístupu přes zaměstnanecké karty, které byly některým zájemcům dodatečně aktivovány. Pokud by tam chtěl někdo v tuto dobu docházet a neměl aktivní přístup, obracejte se prosím na tajemníka CMTF.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci!

vedení CMTF

Nařízení pracovní povinnosti studentům vybraných studijních programů

16. 3. 2020 15:25

Vážené studentky a studenti,

chceme vás informovat o usnesení vlády ČR, kterým byla uložena studentům vysokých škol a vyšších odborných škol povinnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu platnosti nouzového stavu.

 • Charitativní a sociální práce (prezenční forma, Bc. + NMgr.)
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce (prezenční forma, Bc.)
 • Sociální pedagogika (prezenční forma, Bc. + NMgr.)

Studenty a studentky uvedených programů žádáme, aby vyplnili tento dotazník a posktytli tak kontaktní informace o své osobě.

Kontaktní osobou koordinující zapojení studentů CMTF je Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., vedoucí katedry křesťanské sociální práce. V nutných případech ji můžete kontaktovat emailem tatiana.matulayova@upol.cz.

vedení CMTF

Pracovní povinnost studentů - doplňující informace

16. 3. 2020 17:55, aktualizováno 17. 3. 2020 10:55

Vážené studentky a studenti,

chceme ještě jednou informovat, že je nutné si uvědomit, že po dobu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je uložena pracovní povinnost studentům studijních programů uvedených v ustanovení § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Je důležité vzít na vědomí, že v případě potřeby musíte počítat s tím, že budete povoláni Krajským úřadem v Olomouci k plnění pracovní povinnosti. Než k tomu dojde, je nutné, abyste co nejdříve vyplnili dotazník https://1url.cz/CzQfn.

V dotazníku, bod 7. Další důležité informace máte možnost uvést případné okolnosti vaší aktuální situace (např. skutečnost, že jste v karanténě, nebo plníte pracovní úkoly apod.). Krajský úřad tak bude mít možnost tyto informaci vyhodnotit.

Jsme v kontaktu s odborem sociální věcí Krajského úřadu a budeme vás průběžně o vývoji situaci informovat. Sledujte webovou stránku CMTF UP.

Podrobnosti lze nalézt v přílohách této zprávy Obecné informace k pracovní povinnosti a Doporučený postup.

Děkujeme za Vaši spolupráci!

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., koordinátorka studentů CMTF pro plnění pracovní povinnosti